2021 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis 2020 m.