Darbo vidaus tvarkos taisyklės

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojos pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Pavaduotojo ūkiui ir administracijai pareigybės aprašymas

Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas